• Up Next Noboru Ogura Sensei les 12 katas
  Les 12 katas iaido seitei iai par Noboru Ogura sensei
 • Kazuhisa Kaneda Sensei, 8e dan Kyoshi ; exécution des 12 Kata sous 3 angles de vue et mises en situation avec partenaires (Bunkai).

  ">
  Up Next 12 Katas Kaneda Sensei
  Les 12 katas du Zen Ken Ren Iaï (Seitei Iaï) exécutés par Kazuhisa Kaneda Sensei, 8e dan Kyoshi ; exécution des 12 Kata sous 3 angles de vue et mises en situation avec partenaires (Bunkai).
 • Up Next Salut Iaïdo spécial
  Un salut pour le moins radical !